De school heeft een Multi Disciplinair Team (MDT) dat adviseert vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch, logopedisch, akoepedisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de beperking en de mogelijkheden van de leerling. 

Het multi disciplinair team bestaat uit:

  • mentor
  • orthopedagoog
  • logopedist
  • zorgcoördinator 
  • jeugdarts
  • locatiedirecteur

Het ondersteuningsteam is het specialistenteam en bestaat uit een lid van de directie, de zorgcoördinator, logopedist en orthopedagoog. Dit team draagt zorg voor beleidsontwikkelingen op het gebied van didactiek, sociaal-emotionele ontwikkelingen, communicatie en leren leren.

Logopedist

lees verder

Zorgcoordinator

lees verder

Orthopedagoog

lees verder