Algemene informatie

Als Ambulant dienstverleners zijn wij gespecialiseerde leerkrachten, onderwijsassistenten, logopedisten of orthopedagogen die bekend zijn met leerlingen met communicatieve en/of auditieve beperkingen. Vanuit ons specialisme ondersteunen we leerlingen met een Taal Ontwikkeling Stoornis (TOS), Slechthorende (SH) Leerlingen en leerlingen met communicatieve beperkingen vanuit een vorm van autisme (ASS). Ook de betrokkenen om de leerling heen kunnen ondersteuning krijgen. Hieronder kunt u meer informatie vinden over de verschillende doelgroepen.

Onze dienst werkt in de regio Noord-Holland-Noord en wordt bestuurd door Stichting VierTaal.

Locatie waar je kunt aanmelden

Noord Holland Noord

Ambulante dienst - Schagen

Voor aanmelden op de Burgemeester de Wildeschool (speciaal onderwijs) en VierTaal College Schagen (Voortgezet Speciaal Onderwijs) kunt u contact opnemen met de Ambulante Dienst Schagen.

Bezoek de site