Wat is TOS

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt.
Leerlingen hebben moeite met het begrijpen en/of het spreken van taal.
De ontwikkeling verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.
Een TOS komt relatief vaak voor; rond de 5% van alle leerlingen heeft een TOS.

Kenmerken van leerlingen met TOS
De taalproblemen van leerlingen met TOS zijn bij iedereen anders en hoeveel last leerlingen ervan hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komt vaak voor, maar een leerling hoeft niet aan al deze kenmerken te voldoen om van een TOS te spreken. Na onderzoeken van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld op een Audiologisch Centrum, kan worden vastgesteld of de leerling een TOS heeft.

Een leerling met TOS  heeft  (in het algemeen):

 • een gemiddeld gehoor, maar lijkt niet goed te luisteren
 • een gemiddelde intelligentie (IQ score)
 • moeite met het maken van zinnen en het vormen van woorden
 • moeite om op een woord te komen: woordvindingsproblemen
 • een kleine woordenschat
 • minder innerlijke taal
 • moeite met plannen
 • moeite om aandacht ergens bij te houden
 • veel herhaling nodig

 

Hij of zij kan (meestal):

 • taal minder goed begrijpen
 • de moedertaal langzaam en moeizaam leren
 • moeilijk verstaanbaar praten
 • klanken en woorden moeilijk onthouden
 • beter dingen onthouden die hij of zij ziet, dan dingen die hij of zij hoort

 

‘Ervaar TOS’

VierTaal College Schagen biedt enkele keren per jaar de gratis workshop ‘Ervaar TOS’ aan.  Deze workshop is voor alle belangstellenden die een kind hebben met TOS of werken met jongeren met TOS. Tijdens de workshop ervaren de deelnemers wat TOS is en hoe het is om problemen met taal te hebben.

 

Waarom reageert een jongere met TOS op een bepaalde manier? Waarom kan hij of zijn niet zeggen wat hij of zij bedoelt? Hoe kan ik hem of haar (nog) beter begeleiden?

 

Voor actuele data van deze workshop kunt u contact opnemen met de school. Telefoon: 0224-214071 Of e-mail: viertaalcollegeschagen@viertaal.nl