VierTaal College

Scholen van Stichting VierTaal zijn openbaar. Dat betekent dat alle leerlingen van welke godsdienst of levensbeschouwing dan ook, welkom zijn.

Wij besteden actief aandacht aan de verschillen tussen leerlingen, praten daar met hen over vanuit respect voor elkaars standpunt.

De missie van VierTaal is samengevat in ons motto: Gelijke kansen  door verschil  te maken. In de praktijk betekent dit dat VierTaal in het onderwijs en binnen de dienstverlening verschil maakt in het aanbod en in de werkwijze zodat de leerlingen gelijke kansen krijgen in de maatschappij.