Logopedist

De speerpunten van het onderwijs op VierTaal College Schagen zijn: ’taal’,   ‘communiceren’ en ‘onderwijs op maat’.  De logopedist vormt een vast onderdeel van het team en werkt zowel klassikaal als individueel met de leerlingen en ondersteunt de docenten bij de reguliere lessen.

De taken van de logopedist:

 • Individuele logopedie of in een klein groepje buiten de klas voor  leerlingen die meer hulp nodig hebben dan in de klas mogelijk is
 • Onderzoek op het gebied van spraak, taal en waar nodig gehoor en/of stem
 • Lid  van de werkgroep taal
 • Lid van het ondersteuningsteam
 • Observeren en adviseren  van docenten op het gebied van cluster 2 handelen en communicatie
 • Ondersteuning in de klas door middel van onder andere de volgende methodes:
  • Leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden (LVS CV)
  • Met woorden in de weer
  • Metataal

 

Leerlingvolgsysteem Communicatieve Vaardigheden (LVS CV)

Minimaal 1 keer per week heeft elke klas een les LVS CV, waarin de leerlingen  vaardigheden m.b.t. communiceren oefenen. Bijvoorbeeld: ‘de spreker aankijken’ en ‘de beurt nemen in een gesprek’.  Deze les wordt gegeven door de docent en de logopedist. Voor elke klas en leerling worden specifieke doelen geformuleerd waaraan wordt gewerkt.

Met woorden in de weer

De methode ‘met woorden in de weer’ helpt leerlingen meer woorden te begrijpen (uitbreiden van de woordenschat) en wordt in alle klassen en door alle docenten gebruikt.

Metataal

Metataal is een methode die leerlingen helpt de grammatica van het Nederlands beter te doorzien. Hierdoor kunnen de leerlingen zinnen beter begrijpen en maken. Als hulpmiddel gebruiken we hiervoor legoblokjes waarmee zinnen en zinsdelen daadwerkelijk worden gebouwd.

 

Voor meer informatie over de rol en de taken van de logopedist kan altijd contact worden opgenomen met de school of rechtstreeks met de logopedist Helga Develing. Mailadres:  H.Develing@viertaal.nl