Kluisjes

Elke leerling heeft een kluisje. Ouders/verzorgers betalen eenmalig een borg (€5,-) voor de sleutel. Bij verlies van de kluissleutel kan er een nieuwe kluissleutel bij de conciërge worden gevraagd. In dit geval moet er opnieuw een borg van €5,- worden betaald.

Aan het eind van het schooljaar worden alle kluissleutels ingeleverd en aan het begin van het schooljaar krijgen alle leerlingen een nieuwe kluissleutel. De borg blijft staan zolang de leerling op school blijft. Als de leerling van school gaat, krijgt hij/zij de borg terug.

Voor de kluisjes gelden de volgende regels:

  • Voor de veiligheid vindt enkele keren per jaar controle van de kluisjes plaats. De conciërge heeft reservesleutels.
  • Bij misbruik van een kluisje kan de schoolleiding, na bericht aan de ouders/verzorgers, het gebruik van een kluisje beëindigen. De leerling krijgt dan de borgsom terug. 
  • De leerling houdt het kluisje schoon. 
  • Aan het einde van elk schooljaar moet de leerling het kluisje leegmaken en de sleutel inleveren. De borg van € 5,- blijft staan voor het nieuwe schooljaar.
  • De leerling heeft geen recht op hetzelfde kluisje als dat van vorig jaar.
  • Als een leerling naar een andere school gaat, wordt de kluis leeg gemaakt, de sleutel ingeleverd en de leerling krijgt €5,- terug.
  • De school is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal uit en/of schade aan de eigendommen in een kluisje. 
  • De gebruiker mag geen sleutels laten bijmaken.