Klachtenregeling

Bij een klacht kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker of de directeur van de school. Daarnaast heeft de school ook een contactpersoon voor leerlingen en ouders/verzorgers aan wie een klacht kan worden gemeld. Deze contactpersoon is Jiska Bais (orthopedagoog) en zij is te bereiken via school. 

Gelukkig kunnen de meeste klachten in onderling overleg naar tevredenheid worden afgehandeld. Is dit niet mogelijk of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. U kunt daarbij denken aan klachten over;

  • discriminatie
  • seksuele intimidatie
  • geweld of agressie

 

De volledige klachtenregeling is te downloaden op deze website.