Rol van de ouders

Voor de ontwikkeling van de leerlingen vinden wij ‘educatief partnerschap’ (samenwerking met ouders/verzorgers) belangrijk.
Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de leerlingen zo goed mogelijk begeleiden en voorbereiden op de uitstroom naar vervolgonderwijs en/of arbeid.

Partnerschap is meer dan het geven van informatie. Dit vraagt om een professionele en proactieve houding van de school naar de ouders en een actieve rol van ouders als ervaringsdeskundigen.
Vaste momenten in het schooljaar zijn er gesprekken met ouders/verzorgers over hun eigen kind. Hierbij wordt onder andere het persoonlijke ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) besproken. Ook de leerling zelf heeft hierbij een actieve rol.
Daarnaast organiseren wij elk schooljaar ouderavonden, thema-avonden en klankbordgroepen met als doel om ouders actief te betrekken bij de ontwikkeling van de school.

Ziek

Ziek

Als uw kind te laat op school komt of ziek is?

lees verder
Klachtenregeling

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling proberen we een zorgvuldige behandeling van uw klacht te garanderen.

lees verder
Extra verlof

Verlof buiten de schoolvakanties

Als ouder(s) / verzorger(s) voor hun kind extra vrij willen?

lees verder
Algemene ouderavond

Algemene ouderavond

Ieder jaar worden minimaal twee avonden georganiseerd.

lees verder
DeelRaad

DeelRaad

Op schoolniveau is een DeelRaad (DR).

lees verder
Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Wij houden ouders op de hoogte door middel van onze nieuwsbrief.

lees verder

Praktische informatie/downloads

Presentatie informatie bijeenkomst

Algemene folder

Formulier (extra) vakantieverlof

Klachtenregeling Stichting VierTaal