Gelijke kansen door verschil te maken

VierTaal College Schagen wil alle leerlingen de kans geven om zo succesvol mogelijk uit te stromen naar vervolgonderwijs en/of arbeid. Wij gaan uit van de mogelijkheden, kwaliteiten, onderwijsbehoeften en de individuele verschillen van de leerlingen.

 

TAAL, ‘ONDERWIJS OP MAAT’, COMMUNICEREN

 

VierTaal College Schagen is een relatief kleine school met een sterk pedagogisch klimaat waar veiligheid en aandacht voor sociaal emotionele ontwikkeling en zelfredzaamheid belangrijke pijlers zijn.

We maken het verschil -en onderscheiden ons ten opzichte van regulier onderwijs- doordat we structureel extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van taal en communicatieve vaardigheden. Door de kleine klassen, de structuur van ons onderwijs, de inzet van docenten, onderwijsondersteuners én logopedie in de klas sluiten we aan bij de individuele onderwijsbehoeften, niveaus en kwaliteiten van de leerlingen.

Wij bieden VMBO en Praktijkonderwijs en leerlingen kunnen uitstromen naar alle sectoren die voor hen passend zijn.  Naast de reguliere vakken hebben alle leerlingen lessen op het gebied van sociale vaardigheden, groepslessen ‘communiceren’ en specifieke lessen afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften en doelen.

In regio Noord-Holland Noord zijn wij de enige school die dit type onderwijs verzorgt.

Het team

Het team

Het team bestaat uit docenten, onderwijsondersteuners, logopedist, orthopedagoog, zorgcoördinator.
Een krachtig en divers team dat vanuit verschillende disciplines samenwerkt. Samen met ouders/verzorgers en de leerlingen zelf.

Lees verder
Missie en Visie

Missie en Visie

Missie en visie van Stichting VierTaal is samen te vatten met het motto
'GELIJKE KANSEN DOOR VERSCHIL TE MAKEN'
VierTaal College Schagen onderscheidt zich ten opzichte van regulier onderwijs door specifiek aandacht te besteden aan:
TAAL, COMMUNICEREN en 'ONDERWIJS OP MAAT'

lees verder
Inrichting van het onderwijs

Inrichting van het onderwijs

VierTaal College Schagen biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die door hun communicatieve beperking niet in staat zijn om onderwijs in een reguliere setting te volgen.

lees verder
AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Meer informatie: www.viertaal.nl

Stichting VierTaal

Onze school is onderdeel van Stichting VierTaal. VierTaal is een instelling met openbare scholen en ambulante diensten voor primair en voortgezet cluster 2 onderwijs aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking in de leeftijd van 2,5 tot 18 jaar. De scholen en diensten van VierTaal bevinden zich in Almere, Amsterdam, Den Haag en Schagen.

Lees verder op de website van VierTaal