Gelijke kansen door verschil te maken

Op VierTaal College Schagen werken we met kleine groepen leerlingen en er is aandacht voor de individuele onderwijsbehoeften en leerroutes. We hebben specifieke aandacht voor de ontwikkeling van taal, communicatieve vaardigheden en bieden onderwijs op maat.
Wij gaan uit van de mogelijkheden, kwaliteiten, onderwijsbehoeften en de individuele verschillen van de leerlingen.

Taal, ‘Onderwijs op maat’, Communiceren

We onderscheiden ons ten opzichte van regulier onderwijs doordat we structureel extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van taal en communicatieve vaardigheden. Door de structuur van ons onderwijs, de inzet van docenten, onderwijsondersteuners én logopedie in de klas sluiten we aan bij de individuele onderwijsbehoeften, niveaus en kwaliteiten van de leerlingen.

VMBO en Praktijkonderwijs

De leerlingen kunnen uitstromen naar alle sectoren die voor hen passend zijn.  Naast de reguliere vakken hebben alle leerlingen lessen op het gebied van sociale vaardigheden, groepslessen ‘communiceren’ en specifieke lessen afhankelijk van de individuele onderwijsbehoeften en doelen.

Onderwijsstromen

Onderwijsstromen

VierTaal College Schagen biedt
VMBO en Praktijkonderwijs

lees verder
Onderwijsondersteuning

Onderwijsondersteuning

lees verder
Wat is TOS

Wat is TOS

Een TOS is een Taalontwikkelingsstoornis.
Leerlingen met TOS hebben moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan.
Een TOS komt relatief vaak voor; rond de 5% van alle leerlingen heeft een TOS.

lees verder

Leren Zichtbaar Maken

Op VierTaal College wordt gewerkt met 'Leren Zichtbaar Maken'. Een manier om voor leerlingen zichtbaar te maken welke kwaliteiten en leerdoelen ze hebben, wat ze nu al weten en kunnen en wat er nodig is om zich te kunnen ontwikkelen. Gebaseerd op het gedachtegoed 'Visible Learning' van John Hattie.

De leerlingen van VierTaal College Schagen hebben samen met Sebastiaan Labrie (van 'Just Curious') de film 'Leren Zichtbaar Maken' gemaakt. In deze film geven zij concrete voorbeelden van de wijze waarop binnen VierTaal College Schagen wordt gewerkt met de 'Leerkuil', 'Fantastische fouten' en 'Piramides' in de klas.

Bekijk het filmpje!