Zorgcoördinator

De zorgcoördinator coördineert de leerlingenzorg binnen de school en stemt -waar nodig- af met externe zorg die bij individuele leerlingen is ingezet. 

De zorgcoördinator geeft ondersteuning aan mentoren/leerling coaches en docenten, coacht hen bij het uitvoeren van taken op het gebied van de leerlingenzorg en adviseert de schoolleiding.
De zorgcoördinator is mede betrokken bij de ontwikkeling van het zorgbeleid op school.