Algemene ouderavond

Ieder jaar worden minimaal twee avonden georganiseerd waarbij alle ouders/verzorgers worden uitgenodigd. De eerste avond is aan het begin van het schooljaar waarbij de ouders klas-specifieke en schoolbrede informatie krijgen. Tevens kunnen de ouders kennis maken met de mentor, docenten, logopedist en orthopedagoog. De andere avonden worden veelal thematisch ingevuld.

Het hele jaar door kunnen ouders/verzorgers via Magister op de hoogte blijven van de resultaten van hun kind.

Gesprekken met de mentor

Drie maal per jaar worden ouders/verzorgers uitgenodigd om aan de hand van het rapport en/of portfolio met de mentor/leerling coach over hun kind te spreken. Twee maal per jaar wordt een gesprek gevoerd over de ontwikkelingen die zijn opgenomen in het individueel handelingsplan en ontwikkelingsperspectiefplan OPP).

Daarnaast zijn ouders/verzorgers altijd welkom voor een gesprek over (met) hun kind met de mentor en andere medewerkers van de school.