Het onderwijsaanbod van VierTaal College Schagen is ingericht vanuit de uitstroomprofielen:

  • VMBO stroom voor leerlingen met het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
  • Praktijk stroom voor leerlingen met het uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding
VMBOstroom

VMBOstroom

De leerlingen van de VMBOstroom hebben als uitstroomprofiel Vervolgonderwijs. We bieden een volledig onderbouw programma op het niveau VMBO Basis, Kader en Theoretische Leerweg (TL).

Lees verder
Praktijkstroom

Praktijkstroom

Praktijkstroom is voor leerlingen met het uitstroomprofiel arbeidstoeleiding. Wij bieden een volledig, vijfjarig traject met als uitstroomprofielen:
MBO, arbeid, beschut werk, dagbesteding

Lees verder