Na twee of maximaal drie jaar onderwijs op het VierTaal College, schakelen de leerlingen naar de bovenbouw (leerjaar 3) van het regulier VMBO of van het voortgezet speciaal onderwijs. In overleg met leerlingen en ouders worden de leerlingen hierop voorbereid en wordt een passende keuze gemaakt.

Kenmerken van de VMBO stroom

  • reguliere vakken en leergebieden onderbouw VMBO
  • lessen/projecten op het gebied van communicatieve vaardigheden, studievaardigheden, taal en rekenen
  • lessen ‘communiceren’ en ‘sociale vaardigheden’
  • schoolbrede, vakoverstijgende en specifieke lessen op basis van de individuele onderwijsbehoeften en eventuele achterstanden of hiaten
  • reguliere en specifieke methodes die aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen
  • een groot deel van de lessen wordt gegeven door de mentor
  • logopedist werkt in de klas samen met de docent(en)
  • leerlingen kunnen schakelen naar alle sectoren van de bovenbouw VMBO
  • samenwerking met (een aantal lessen op) regulier voortgezet onderwijs in Schagen