De praktijkstroom is een volledige vijfjarige onderwijsvorm. Het onderwijs is gebaseerd op de kerndoelen van het uitstroomprofiel Arbeidstoeleiding en is onderverdeeld in drie fasen;

  • Oriëntatie (leerjaar 1 en 2)
  • Beroepsgericht  (leerjaar 3)
  • Transitie (leerjaar 4 en 5 (of 6)

 

Oriëntatiefase:  In deze fase ligt de nadruk op het vergroten van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en algemene werknemersvaardigheden. Leerlingen hebben een begeleide interne stage en oriënteren zich op de verschillende sectoren: groen, algemene techniek, detailhandel, verzorging, facilitair (horeca, consumptief, schoonmaak).

Beroepsgerichte fase: Deze fase is gericht op het vergroten van de basiscompetenties en algemene werknemersvaardigheden. De leerlingen hebben een begeleide en/of zelfstandige externe stage.  Aan het eind van deze fase hebben de leerlingen een keuze gemaakt voor een individuele stage in een van de sectoren ‘Natuur en techniek’ (aanbod in groen en techniek), ‘Facilitaire dienstverlening’ (aanbod in detailhandel/logistiek en horeca/ schoonmaak),  ‘Consumptief’ of ‘Verzorging’.

Transitiefase: In deze fase wordt gewerkt aan de individuele onderwijsbehoeften die aansluiten bij de uitstroom, wensen en mogelijkheden van de leerling. De leerlingen hebben een zelfstandige externe stage in een sector naar keuze.