Ziekmelding

Indien uw kind te laat op school komt of ziek is, verzoeken wij u voor 8.15 uur te bellen naar de administratie. Telefoonnummer: 0224-214071.

Bij bezoeken aan de dokter, tandarts, of andere noodzakelijke afspraken onder schooltijd moet u altijd de administratie op de hoogte stellen. 

U kunt bellen en bij voorkeur ook een mail sturen naar de administratie en de mentor. De leerlingen kunnen ook van te voren een afsprakenkaart tonen of een door de ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de administratie inleveren.