Inrichting van het onderwijs

Viertaal College Schagen biedt voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen die door hun communicatieve beperking vanwege een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid (SH) niet in staat zijn om onderwijs in een reguliere setting te volgen.

Deze leerlingen hebben een intensief onderwijsarrangement cluster 2.

Leerlingen met een communicatieve beperking die wel in staat zijn regulier onderwijs te volgen, krijgen ambulante begeleiding.  Op basis van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerlingen en de ondersteuningsbehoefte van de school krijgen zij passende begeleiding van onze Ambulante Dienst Noord-Holland Noord. Meer informatie over de onderwijsarrangementen is terug te vinden op de website van de ambulante dienst.

Specialistische ondersteuning

Als gevolg van de taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid (SH) hebben onze leerlingen specialistische ondersteuning nodig bij hun totale ontwikkeling. Dit betekent dat binnen ons onderwijs voor alle leerlingen specifieke aandacht is voor taal en communicatieve vaardigheden (het basisaanbod cluster 2).

Per leerling wordt gekeken welke ondersteuning -naast dit basisaanbod- nodig is om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen.