Mentor

Elke leerling heeft een mentor.

De mentor heeft een belangrijke taak in de organisatie en is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en de ouders/verzorgers.

Hij of zij is ook degene met wie als eerste contact wordt opgenomen als een docent een probleem signaleert met betrekking tot een leerling. 

De mentor begeleidt en volgt de leerling en stelt samen met de leerling (en ouders/verzorgers) persoonlijke leerdoelen op. Hij of zij heeft naast de leervorderingen aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling, communicatieve redzaamheid en de motivatie van de leerlingen. Hij of zij bouwt een persoonlijke relatie met de leerling op, geeft aandacht aan de persoonlijkheidsvorming, draagt bij aan de vorming van de groep waarin de leerling functioneert en onderhoudt contact met de ouders/verzorgers onder andere door middel van rapport/portfolio- en OPP gesprekken.

Bij alle belangrijke beslissingen, zoals uitstroomprofiel, schoolkeuze, sectorkeuze en dergelijke vindt altijd overleg met de leerling zelf en ouders/verzorgers plaats.