Aanmelding voor Cluster 2 onderwijs

Om een leerling aan te melden voor Cluster 2 onderwijs is een arrangement nodig. Of een leerling hiervoor in aanmerking komt wordt door de CvO (Commissie van Onderzoek) beoordeeld.

Meer informatie over de toekenning van onderwijsarrangementen (licht, medium of intensief) kunt u hieronder vinden.

Aanmelding en toeleiding

Aanmelding en toeleiding

Vragen?
Vragen over onderwijsaanbod? Voor welke leerlingen is VSO cluster 2 een optie?
Kunt u altijd een afspraak maken voor een individueel, oriënterend gesprek.
T: 0224-214071
E: viertaalcollegeschagen@viertaal.nl

Aanmelden
Het aanmeldpunt is het eerste contact met de instelling voor cluster 2 onderwijs. Ouders en scholen kunnen bellen voor informatie, consultatie & advies en voor aanmelding.

Meer informatie
Arrangementen

Onderwijs- en ondersteuningsarrangementen

Cluster 2 heeft de ondersteuningsarrangementen ingedeeld in twee hoofdvormen. Afhankelijk van de intensiteit en expertise die nodig is om aan de onderwijsbehoefte van de leerling tegemoet te komen, wordt één van de volgende arrangementen door de commissie toegekend.

Arrangementen